اطلاعیه سازمان صمت استان خورستان

 

 


با توجه به اطلاع رسانی های مکرر در خصوص  ثبت نام واحدهای صنعتی  در سامانه توانیران به آدرس

WWW.TAVANIRAN.ir

به جهت حمایت از تولید و ساخت داخل و جلوگیری از واردات اقلامی که توانمندی تولید آن در کشور وجود دارد،
و با توجه به دستور صریح وزیر محترم صمت در خصوص این امر مهم،لذا ملاک انجام هر گونه خدمات به واحدهای تولیدی و صنعتی ثبت نام در این سامانه میباشد

سازمان صمت استان خورستان

tavaniran

نظرات

نظر دهید

لینک های مهم