اولین نشست هم اندیشی اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن سازندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، با شرکت نفت و گاز اروندان

اولین نشست هم اندیشی اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن سازندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، با شرکت نفت و گاز اروندان در تاریخ 29 تیر ماه 1401 به منظور ایجاد فرصتی برای معرفی واحد های صنعتی عضو انجمن و توانمندیها و دستاوردها و خدمات این شرکتها  و همچنین آشنایی و آگاهی از چالش ها و نیازهای پیش روی شرکت نفت و گاز اروندان برگزار گردید.

در این جلسه دکتر نویری رییس پژوهش و توسعه شرکت نفت و گاز اروندان بعد از خیر مقدم، جلسه را فرصت مناسبی برای آشنایی آن شرکت با سازندگان تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی استان دانسته و با بیان اینکه نگاه نفت و گاز اروندان استفاده حداکثری از ظرفیت های بومی استان است به تشریح چالشها و نیازها پرداختند ایشان ضمن اشاره به وجود پتانسیل بالا در تامین تجهیزات و خدمات درون استان خواستار شدند که شرکت ها به شکل جدی تری به فرایند های تامین ورود کنند. وی پیشنهاد داد این امر می تواند به دو شیوه  به روز آوری توانمندیهای شرکت ها بر اساس نیازها و تقاضاهای موجود و یا تشکیل خوشه ای یکپارچه برای شرکت در مناقصات صورت گیرد. پس از آن، اعضای انجمن نفت و گاز خوزستان نیز ضمن معرفی تولیدات،خدمات و توانمندیهای خود، به مشکلات موجود اشاره کرده و خواستار همکاری بیشتر و مستمر در راستای استفاده از توانمندیهای موجود در استان شدند. آنها در ادامه به مشکلات موجود اشاره کرده و علت عدم مراجعه به سامانه ستاد را وجود ابهامات و پیچیدگیها ی این سامانه عنوان کردند . و دزر پایان به برخی موانع موجود در برقراری ارتباط و شرکت در مناقصات اشاره داشتند. در این نشست مهندس کریمی رییس سفارشات و کنترل موجودی تدارکات و امور کالا و سرپرست ساخت داخل شرکت نفت و گاز اروندان، به لزوم مراجعه مستمر شرکتها به سامانه ستاد اشاره کردند و گفتند که واحدی هماهنگ کننده جهت برقراری ارتباط میان تامین کنندگان و اداره ساخت و خرید مشخص شده است.

 

 

.

نظرات

نظر دهید

لینک های مهم