اطلاعیه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران: سی و پنجمین کنفرانس کنفدراسیون اتاق های بازرگانی و صنت آسیا-اقیانوسیه

12

 

 

    https://chambertrust.ir/cacci-competition :لینک ثبت نام

.امید است با توجه به فرصت باقی مانده، شاهد برنامه ریزی در جهت مشارکت هرچه فعال تر اتاق ها و اعضای محترم آنها در برنامه های مذکور باشیم

سپاس فراوان

انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان

نظرات

نظر دهید

لینک های مهم