تور یک روزه باز دید انجمن تخصصی صنایع همگن سازندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی از شرکت پادیاب تجهیز با همکاری شرکت شهرکهای استان خوزستان

پادیاب تجهیز

صبح روز 28 تیرماه 1401 انجمن تخصصی صنایع همگن سازندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی با همکاری شرکت شهرکهای استان خوزستان تور یک روزه باز دید از شرکت پادیاب تجهیز واقع در شهرک صنعتی شماره 3 به منظور آشنایی هرچه بیشتر با این شرکت و سازکارهای آنان برای اعضا برگزار نمود. درآغاز جناب آقای نوروزی مدیر عامل شرکت پادیاب تجهیز ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه به معرفی کاملی از شرکت پادیاب تجهیز، محصولات ، مشتریها و فرایند های آن نمود. در ادامه اعضا انجمن نیز ضمن ابراز خشنودی از فراهم نمودن زمینه آشنایی با آن شرکت به معرفی توانمندیهای خود در تامین نیازهای آن شرکت پرداخته و از پتانسیل موجود برای ایجاد زمینه های گسترده تر همکاری پرداختند و به بررسی راهکارهای مناسب برای همکاری های دو جانبه پرداختند. در ادامه آقای نوروزی با اشاره به اینکه برخی از تامین کنندگان درون استان می توانند در بستر فراهم آوری ملزومات آن شرکت با آنها همکاری کنند اذعان داشتند متاسفانه عدم وجود سامانه ای جامع و قابل دسترسی  و فاقد پیچیدگی باعث عدم شناخت دقیق از امکانات موجود و شرکتهای فعال  در تامین قطعات و یا خدمات شده و همین امر موجب رجوع به شرکتهای خارج از استان و گاه خارج از کشور می گردد.

در ادامه خانم مکوندی مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی شرکت شهرکها، به طراحی و شکل گیری سامانه ای جامع برای شرکتها و اطلاعات مربوط به آنها که در مراحل پایانی عملیاتی شدن قرار دارد اشاره کردند که می تواند به عنوان  مرجعی برای دسترسی به اطلاعات سازندگان از آنها استفاده نمود .همچنین اعضا انجمن با مشایعت آقای مهندس نوروزی و مدیران فنی شرکت پادیاب تجهیز از سایت کارخانه و ماشین آلات و تجهیزات و فرایندهای تولید این شرکت بازدید به عمل آوردند

نظرات

نظر دهید

لینک های مهم