مقالات


اجزاء Liner Hanger و مراحل رانش آن

از ابتدای حفاری چاه نفت کارشناسان در این زمینه دست به ابتکارها و نوآوری های جدید در ساخت ابزار و ادوات مورد استفاده در این رشته زده اند که با طراحی ابزار و ادوات جدید امکان حفاری در هر شرایطی را امکان پذیر کرده اند

واکاوی دغدغه های ساخت دکل حفاری در ایران

در دنیا نفت را کالایی راهبردی می‌دانند که گذشته از محور توسعه در بسیاری از کشورها، سبب فعال تر شدن ظرفیت های صنعتی و یا ایجاد ظرفیت ها و صنایع جدید می‌شود. به این ترتیب بی راه نیست که این طلای سیاه در نظام اقتصادی و صنعتی جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.

لینک های مهم