اجزاء Liner Hanger و مراحل رانش آن

از ابتدای حفاری چاه نفت کارشناسان در این زمینه دست به ابتکارها و نوآوری های جدید در ساخت ابزار و ادوات مورد استفاده در این رشته زده اند که با طراحی ابزار و ادوات جدید امکان حفاری در هر شرایطی را امکان پذیر کرده اند

 با  وجه به هزینه بالایی که برای حفر یک چاه صرف می شود در این راستا متخصصان در رابطه با راندن لوله های آستری (Liner) دست به ابتکارهایی زده اند که هم جهت تسهیل در امر حفاری و هم در رابطه با صرف جویی هزینه ها بسیار چشمگیر و قابل توجه است.

تعریف آویزه آستری Liner Hanger :
ابزاری است که توسط آن می توان طول استفاده از لوله های جداری (Casing) را کاهش داد و با اتصال آن به دیواره داخلی رشته لوله جداری مقدار قابل توجهی از لوله های جداری و سیمان کاری اطراف لوله ها را کاهش داد و دارای مزایای زیر می باشد.

1. کاهش هزینه های راندن جداری

2. پوشاندن قسمت باز چاه Open Hole

3. تکمیل چاه بدون گذاشتن وزن سنگین بر روی تاج سرچاهی و لوله های سطحی

4. انجام عملیات ایمنی در امر آستریک گذاری

5. تسهیل در عملیات سیمان کاری از نظر زمان، حجم و مشکلات آن

6. امکان استفاده از سیستم درزگیر کننده مناسب جداری و تکمیل آن توسط P.B.R

7. امکان ادامه حفاری، با رشته حفاری مخروطی

8. به وجود آوردن انعطاف پذیری بیشتر رشته تکمیلی

9. امکان استفاده از دو انداره لوله جداری بدون تغییر در ابزار سرچاهی

10. اهش هزینه ها در جابجایی لوله های جداری و نگهداری آنها

11. ه وجود آوردن پمپ مصنوعی، در بهره برداری چاه ها

نظرات

نظر دهید

لینک های مهم