اساسنامه انجمناهداف انجمن


 1. ساماندهی و هماهنگ سازی بنگاه های کسب وکار مستقر در استان خوزستان که در زمینه طراحی، ساخت و تولید کالا/مواد و تجهیزات مورد نیاز صنایع حفاری، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی فعالیت دارند مبتنی بر الـگوی توسعه خوشه ای
 2. توسعه بازار «سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان» در راستای توسعه تولیدات ملی و توسعه صادرات از طریق راهبردهای زیر:
  • راه اندازی و توسعه پیمانکاری فرعی و تولید تخصصی
  • بهبود کیفیت محصولات ویا عرضه نمودن محصولات جدید مبتنی بر مجموعه سازی
  • ارتقا سطح دانش و مهارت در بنگاه ها
  • اخذ مونوگرام های معتبر جهانی در راستای صادرات محصولات تولیدی
 3. بررسی نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت های پیش روی بنگاه ها در جهت ارتقاء و توسعه علمی و عملی
 4. شناسایی بازارهایمصرف محصولات تولیدی اعضاء وهمچنین شناخت رقباء در سطوح ملی و بین المللی
 5. افزایش قدرت رقابتی اعضاء از طریق ارتقاء کمی وکیفی محصولات و همچنین کاهش هزینه های تولید
 6. بسترسازی به منظور ایجاد شبکه های کسب وکار از قبیل کنسرسیومها، تعاونی ها، خریدکالا/موادمشترک، انجام آزمایشات مشترک و... (با اتکاء به منابع مالی و اجرایی انجمن ویا حمایت های دولتی)
 7. کمک به تأمین کالا، مواد اولیه و ابزار کار مورد نیاز اعضای انجمن
 8. همکاری با دستگاههای اجرایی و وزارتخانه های ذیربط در راستای سیاست گذاری و تدوین آیین نامه ها و همچنین ارائه لوایح قانونی به مجلس شورای اسلامی ویا دولت
 9. همکاری با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ادارات متولی استانداردسازی در وزارت نفت و شرکت های تابعه آن در راستای استانداردسازی و بهبود کیفیت محصولات
 10. همکاری با وزارتخانه های ذیربط در تعیین تعرفه های تجاری (کالای داخلی، کالای صادراتی و وارداتی)
 11. انتقال دانش، مهارت، فنون و تجربه به داخل کشور از طریق فراهم آوری شرایط مشارکت سازندگان خارجی با اعضای انجمن
 12. ایجاد بانک های اطلاعاتی
 13. برگزاری همایش های تخصصی
 14. انتشار نشریات تخصصی، خبری ویا بولتن داخلی

ساختار تشکیلاتیمعرفی انجمن سازندگان تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی


تاریخچه

در ادامه تلاش هایی که در راستای توسعه خوشه صنعتی تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان صورت گرفت فقدان یک تشکل صنفی قدرتمند و کارآمد در سطح این خوشه همواره احساس میشد از همین رو، بر آن شدیم تا این کمبود را به شکلی که زیبنده نام خوزستان و جایگاه منحصر به فرد آن در اقتصاد ملی باشد رفع نماییم. انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان پاسخی بود به این نیاز ولی با نگاهی متفاوت. این انجمن نه تنها حافظ منافع اعضای خود بلکه مدافع حقوق عموم سازندگان خوشه صنعتی تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان است.

این انجمن با هدف توسعه «خوشه صنعتی تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان» تلاش می نماید تا شرایط و زمینه لازم جهت «تعامل» و «همکاری» بین بنگاهها و مبادله «نيروي انساني»، «دانش» و‌ «تكنولوژي» را بر پایه سه اصل محوری رقابت (Competition)، همكاري (Cooperation) و تمركز (Concentration) فراهم نماید. در این راستا، ضمن ترویج فرهنگ کیفیت و مشتریمداری در میان اعضاء، هیئت مدیره انجمن، خود را ملزم به آموزش و نظارت ادواری بر عملکرد اعضای انجمن میداند.